Co je to mešita?

Mešita (arabsky masžid) je místo uctívání, kde se muslimové, následovníci islámu, modlí.

Slovo „masžid“ v arabském jazyce má původ ve slově „sažada“, což znamená „položit čelo na zem“, a má vztah k modlitbě.

Mešita je místem uctívání Boha, ale slouží také jako místo, kde se vyučuje náboženským otázkám, kultuře, ekonomice a vůbec všem věcem, které prospívají společnosti.

Povinností každého muslima je navštívit v pátek mešitu, kde se koná Páteční modlitba. Muslimové se schází tento den, aby si vyslechli „chutbu“ neboli kázání a aby spolu řešili své problémy a společně se pomodlili.

Mešita nemá nějak specifickou podobu. V začátcích islámu byla mešita pouze ohrazené místo zdí bez střechy a až později se začalo k mešitám stavět minarety. Všechny mešity jsou však orientovány směrem Mekce, která leží v Saudské Arábii a je největším poutním místem všech muslimů.

V mešitě probíhá pět denních modliteb v různých časových intervalech, při nichž imám recituje zpaměti verše z Koránu.

Každý, kdo vstupuje do mešity, si musí vyzout boty. Muslim, který se jde modlit, se musí před modlitbou umýt vodou. Při této rituální očistě si muslim třikrát umyje ruce po zápěstí, očistí si ústa vodou, očistí si nosní dírky vtahováním vody, třikrát si umyje celý obličej oběma rukama, třikrát si omyje pravé předloktí až na konec lokte. Utře si celou hlavu nebo jakoukoli její část vlhkou rukou, utře si vnitřní strany uší ukazováky a jejich vnější strany pomocí palců, umyje si obě nohy po kotníky a to třikrát. Začne pravou nohou.

Ve většině mešit mají ženy na modlitbu z praktických důvodů vyhrazenou svou místnost. Při modlitbě je důležíté soustředit se na ní a nerozptylovat se pohledy na druhé pohlaví. Není to pouze islámský fenomén, protože zpravidla i ženy v křesťanské církvi (zejména v pravoslavné) stejně jako v židovské synagoze se modlí oddělené od mužů.