můžete si objednat

warning: Parameter 2 to webform_client_form() expected to be a reference, value given in /home/umocr/public_html/mesita.cz/includes/form.inc on line 372.
You must login or register to view this form.

 

Můžete si u nás objednat

 Nové vydáni knihy „Zaostřeno na islám“

Islámská nadace v Brně oznamuje, že byla vydaná kniha Zaostřeno na islám.
 

Korán, sunna & vědecké poznatky

Islámská nadace v Brně oznamuje, že byla vydána nová publikace „Korán, sunna & vědecké poznatky“.

Publikace obsahuje srovnáni pasáži z Koránu a tradice proroka Mohameda s poznatky moderní vědy. V knize se můžete dočíst co například říká Korán o původu vesmíru, původu železa, o atmosféře, vzniku hor, lidská embryologii a mnoho dalších zajímavých témat.

Publikace má formát A5, 29 stran.

Základy půstu v měsíci Ramadánu

Autor šejch Muhamad el-Džibali, formát A5, 56 stran. 

Co jest islám?

Tato malá brožůrka obsahuje základni informace o islámu, muslimech a Bohu.

Brožůrka je zdarma.

Co říkají o Mohamedovi?

Tato malá publikace obsahuje výroký slavných osobností západního světa o prorokovi Mohamedovi.

Tato brožůrka je zdarma.

Čtyřicet výroků proroka Mohameda

Tato malá publikace obsahuje 40 výroků pronesených prorokem Mohamedem a byla sestavena imámem Nawawim.

 


Džihád


zdarma

Tato brožura popisuje učení o džihádu, a to v celé šíři jeho významu - jako snahu zlepšovat se duchovně, držet se na správné cestě, konat dobro a pomáhat ostatním, informovat o poselství Islámu, ale také jako případ, kdy muslimové musí bránit svou vlast a svobodu, svoje životy a majetek, tedy kdy džihád nabývá formy ozbrojeného boje. Objasňuje také několik dalších témat, které se stávají především v nemuslimských společnostech, ale někdy i mezi muslimy, předmětem zkreslení, dezinformací a nepochopení. Například pravidla boje podle islámského práva, ale i šíření Islámu v jeho počátcích a vztahy muslimů k jiným obyvatelům státu a k ostatním vyznáním. Názory na tyto otázky jsou přepsány z děl známých a v islámském právu vzdělaných autorů a hlavně jsou provázeny důkazy z Koránu a sunny.


Leila Azzam, Aisha Gouverneur
Muhammad, posel Boží

zdarma

Životopis Proroka Muhammada. Formou vyprávění a sumou informací je kniha určena zvláště pro výuku dětí, nové muslimy a čtenáře, kteří hledají základní přehled o životě a době, ve které Prorok žil a působil.

 

 

 


Lidská práva v Islámu


zdarma

Islám na lidská práva nepohlíží jako na pravidla, k nimž lidé dospěli na základě společného konsensu, ale jako na zjevené zákony, které lidem propůjčil Sám Stvořitel a které tudíž nelze svévolně měnit. Dá se totiž říci, že stejně tak, jako si lidé současná práva garantovaná Listinou základních práv a svobod ustanovili, tak stejným způsobem je mohou po vzájemné dohodě změnit, popřípadě zcela zrušit. V tomto ohledu zůstávají principy garantované Islámem nedotknutelné.SUNNA - O chování Proroka

 

Kniha výroků proroka Muhammada s komentáři. Osou knihy jsou témata ukazující příkladné chování Proroka a současně rady a vedení, jak bychom se měli chovat a jaké zásady bychom měli dodržovat v mezilidských vztazích. Výroky jsou doprovázeny komentáři, které by měly blíže vysvětlit jejich smysl. V knize je uvedeno asi 180 citací z Koránu a 430 hadíthů. Čerpáno z knih:

Yusuf Islam: The Life of the Prophet Muhammad

Al-Imám Abú Zakarija Jahjá ibn Šaraf an-Nawawí ad-Dimašqí: Rijádu ´s-Sálihín (výňatky)

Muhammad Ášik Ilahí: The Book of Social Manners (výňatky)

Al-Buchárí: Sahíh al-Buchárí (výňatky)