Národní zájem nebo nacismus

28. října se Národní strana sešla v Praze na Václavském náměstí, aby ukázala své odhodlání bránit národní zájmy. Co ale přesně je národním zájem pro Národní stranu? Národní strana nemá, co by široké veřejnosti nabídla, snad kromě extrémního nacionalismu, rasové nesnášenlivosti a xenofobie. Není to tedy národní zájem, ale zájem několika osob s touhou vyvolat mezi slušnými občany této země strach a podezíravost. 

Uvědomujeme si, že postoje Národní strany nejsou postoje většiny rozumně smýšlejících lidí v tomto státě a proto nejsme nijak znepokojeni jejími názory. 

Například internetová stránka Národní strany vyzývá k hromadné deportaci všech muslimů. Co však paní Edelmannová udělá s těmi, kteří mají české občanství, nebo s rodilými Čechy, kteří přijali islám za své náboženství? Kam pošle je? Najde se vůbec v demokratickém státě opodstatnění pro hromadnou deportaci? Jejich "národní zájem" deportovat tisíce českých občanů a rodilých Čechů se spíše podobá praktikám nacistické Třetí říše. 

Představitelé České republiky by měli zvážit, zda takováto hnutí propagující rasovou a náboženskou nesnášenlivost, by u nás vůbec měla oficiálně působit.