OTEVŘENÁ VÝZVA KONFERENCI EVROPSKÝCH RABÍNŮ

Vážení, Česká média informovala o konání pražské Konference evropských rabínů, kterou spoluorganizuje Federace židovských obcí v České republice. Rádi bychom využili této příležitosti a požádali představitele České židovské obce, aby zaujali stanovisko a požádali o vyjádření evropské rabíny v otázce izraelskými úřady schválené výstavby Muzea tolerance na místě více než tisíc let starého a donedávna používaného muslimského hřbitova Mamanolla v Jeruzalémě.

 
S touto prosbou se obracíme prostřednictvím naší Nadace, která dlouhodobě usiluje o respekt, soužití a spolupráci představitelů různých náboženství v rámci společného úsilí zabránění projevům diskriminace a nenávisti, vyplývajících ať již z důvodů rasové, či náboženské intolerance. Reagujeme na každý projev této diskriminace, a to bez rozdílu, zda je přímo mířen na naše vyznání, či je projevem principu intolerance vůči druhým. Reagovali jsme tak např. i v případu loňského pochodu extremistů historickým židovským městem v Praze, či jiných projevů pravicově extrémních stran, nebo proti nedávnému zastrašování a násilí na křesťanských obyvatelích iráckého Mosulu. Budeme tak činit nadále, protože smyslem humanismu je nacházet identické principy tolerance, které nemění politické, ani sociokulturní prostředí.
 
Samotná tolerance je bezesporu morální hodnota i jev, ale stavět její muzeum zrovna na místě odpočinku jiných zesnulých, je podle nás nejen zneuctěním tohoto místa, ale i morálním paradoxem a zneuctěním této vznešené hodnoty. Žádáme tedy pouze o to, aby realizace projektu nebyla v rozporu s cítěním druhých. Respektujeme princip nedotknutelnosti místa odpočinku, který je pro judaismus významný, současně prosíme, aby obdobný princip byl respektován i v našem případě. Z Jeruzaléma přicházejí zprávy o solidaritě tamních křesťanských duchovních představitelů s muslimy. Proto se zde obracíme na konferenci evropských rabínů, neboť věříme, tak jako všichni lidé dobré vůle i představitelé těchto tří náboženství, v hodnotu člověka i po smrti a ve vznešenost slova TOLERANCE, a proto nemůžeme být lhostejní k tomuto záměru.
 
K naši největší radosti bude patřit i to, že k této naší „Brněnské výzvě“ přibude „Pražská odezva“, či „iniciativa“, která se doufejme zapíše jako další světlý bod ke jménu České republiky v obraně lidských práv a tolerance. Současně věříme v podporu našich spoluobčanů a závazně tímto deklarujeme, že stejnou toleranci vůči nim obhajujeme a budeme nadále prosazovat.
 
S úctou.
 
 
V Brně 12. 11. 2008
 
 
 
Ing. Muneeb Alrawi
 
Předseda
Muslimské obce v Brně
 
Předseda
Islámské nadace v Brně