17. listopad - symbol boje proti okupaci a za svobodu českého národa.

17. listopad - symbol boje proti okupaci a za svobodu českého národa. Statečnost jakou projevili studenti v letech 1939 a následně v roce 1989 ukazuje, jak hluboce je v našem národě zakořeněna touha po svobodě. Svoboda má tak velkou cenu, že se někteří nebojí položit za ni i svůj život. Stejně jako student Jan Opletal v roce 1939 položil svůj život během protinacistické demonstrace a mnoho dalších jich bylo pozatýkáno a popraveno. 

Svoboda je krásná, ale není zadarmo. Važme si tohoto daru, jehož cena je občas vysoká, ale nikoli marná. Demokracie zaručuje všem stejná práva bez rozdílu rasy nebo náboženství. Přáli bychom si, aby tento dar trval navěky a nikdo nezneužil práva volby ke špatnému účelu, jak se v historii stalo v nacistickém Německu a poté po roce 1948 u nás v Československu. 

Přejeme všem klidné prožití svátečního dne.