Muslimové slavili svátek Eid Al Adhá

Dne 8. prosince 2008 muslimové nejen v Brně slavili svátek Eid Al Adhá. Tento svátek má muslimům připomenout Abrahámovu oběť berana Bohu. 

V bněnské mešitě se shromáždilo kolem 150 muslimů, aby se spolů pomodlili. 

Přejeme všem klidné prožití svátečního dne.