Muslimové a křesťané – soužití a možnosti dialogu

 Že muslimové a křesťané mohou spolu vést dialog a hledat to co je spojuje, mohli vidět návštěvníci mešity, kde se odehrál dialog mezi zástupci muslimské a křesťanské víry. 

18. prosince 2008 se setkali v brněnské mešitě Vit Machálek, asistent katedry religionistiky a filosofie na Univerzitě Pardubice, docent Ivan Odilo Štampach, religionista, teolog, filosof a vysokoškolský pedagog a Munib Hasan Alrawi, Předseda Islámské nadace v Brně. 

Z úst křesťanských zástupců bylo řečeno, jak velice prospěla muslimská vzdělanost středověké Evropě, v kolika mnohých věroučných bodech se s muslimy sjednocují a kolik společných cílů muslimy a křesťany spojuje. 

Na závěr byli všichni přítomní pozváni na tradiční arabskou specialitu.