ÚSTŘEDÍ MUSLIMSKÝCH OBCÍ – HISTORIE A SOUČASNOST

Ústředí muslimských obcí (dále jen UMO) není nově založenou organizací. První stopy muslimské komunity v novodobých českých dějinách se dají vysledovat již do doby pozdní rakousko-uherské správy, do roku 1908, kdy Rakousko-Uhersko po třiceti letech okupace oficiálně anektovalo Bosnu a Hercegovinu a vyhlásilo sunnitský islám hanefijského mezhebu jako další státní náboženství, se všemi právními důsledky. Jádro komunity tehdy tvořili bosenští muslimové a během první světové války se k nim připojili také první etnicky čeští muslimové, kteří islám přijali většinou během své účasti v bojích v muslimských zemích. Tak se zformovalo české islámské hnutí, které obohatili rovněž emigranti z nově vzniklého SSSR (Tataři, Kavkazané atd.).

Ustavující schůze muslimské obce z roku 1934 znamená oficiální počátek vleklé snahy o její uznání československým právním řádem. Tento krok se však do začátku nacistické okupace uskutečnit nepodařilo.
Nicméně muslimové ve své snaze o registraci pokračovali, existují indicie, že k oficiálnímu úřednímu uznání obce došlo v roce 1941, avšak jednoznačný důkaz schází. Tak či onak, veškeré právní úpravy vlád okupovaného Protektorátu Čechy a Morava byly zrušeny dekrety prezidenta republiky E. Beneše z roku 1945.

Během komunistické totality byla jednou z podmínek úřední registrace jakékoli církve nebo náboženské společnosti spolupráce jejich špiček s tajnou službou StB. To muslimové odmítali a patřičné kroky nepodnikli.
Po změně režimu v roce 1989 znovu ustavil Muslimskou obec prof. Muhamed Alí Šilhavý z Třebíče na začátku 90. let. Následovalo několik let usilovné práce a snahy o prezentaci islámu a muslimské komunity a o přesvědčení úřadů o nutnosti muslimskou obec registrovat. K této snaze se připojuje i nová generace muslimských vůdců. Prof. Šilhavý navazuje úzkou spolupráci zejména s Islámskou nadací v Brně. Po otevření první mešity na území ČR v Brně v roce 1998 se tato spolupráce ještě prohlubuje, neboť prof. Šilhavý sleduje aktivity a oceňuje otevřenost vedení brněnské muslimské komunity a jeho vstřícné jednání s veřejností. Proto také již roku 2000 nabízí Brňanům veškerou agendu. Brněnská nadace přizývá také své kolegy z Prahy.
Roku 2004 je konečně UMO uznáno vládou České Republiky prvním stupněm registrace dle zákona o církvích a náboženských společnostech. Byly vypracovány nové stanovy a předsedou UMO je jmenován prof. Šilhavý, čímž je položen nový základ UMO.
V roce 2006 vedení UMO žádalo o výjimku ze vzpomenutého zákona, aby byla umožněna registrace 2. stupně, která s sebou nese přiznání tzv. zvláštních práv (na církevní sňatek, školy a duchovní služby). Tento krok byl bohužel vládou zamítnut, což znamená, že další možnost budou muslimové, podle znění stávajících právních norem, mít až v roce 2014.
Regionální Muslimské obce (dále jen MO) vznikají v roce 2007 v Brně a v Praze.

V březnu 2008 prof. Muhamed Alí Šilhavý umírá a vedení UMO přechází na dva místopředsedy, za MO Brno Muneeb Hassan Alrawi a za MO Praha Vladimír Sáňka.
Nové předsednictvo bylo zvoleno 28. 3. 2009 členy MO Brno, MO Praha a nově vzniklé MO Teplice. Toto nové předsednictvo znamenalo východisko z provizorní situace, kdy byly v čele UMO dvě osoby. K tomuto datu se skládá ze sedmi členů, tři zástupci z Brna, tři z Prahy a jeden z Teplic. Předsedou se stává Muneeb Hassan Alrawi, místopředsedové jsou Vladimír Sáňka (MO Praha) a Ahmed Hamdi (MO Teplice), pokladník Afif Ali Alsanabani a členové: Haysam Krechan, Noureddin Al-Safadi, Assem Atassi.

Tato událost byla nutným předpokladem pro další aktivitu a posun v práci UMO a místních MO a prvním krokem pro otevření přihlášek do MO dalším zájemcům.

Pro dotazy a více informaci pište na email: vykonnarada@umocr.cz

V Brně dne 9. 4. 2009 kř. éry / 13.4. 1430 h.