Krátká reportáž z křesťansko-muslimského setkáni u Jičína

Zástupci Islámské nadace v Brně, se díky zprostředkováni brněnské pobočky Svazu muslimských studentů, zúčastnili akce Evropské mládeže 2009 z České republiky, Portugalska a Německa pořádané ve vsi Bradla u Jičína v Čechách.

Akce pod názvem „Křesťanství a islám: Na cestě k porozumění“ byla zacílena na vzděláni mladých evropských křesťanů v otázkách islámu. Celé akce se zúčastnilo 30-40 mladých křesťanů ve dnech 8 – 17 srpna a dne 16 srpna akci navštívili členové naši Nadace společně s pražským imámem Emirem Omičem.

Krátce po 11 hodině dopolední přijela naše skupina muslimů na místo setkáni a po krátkém uvítáni jsme se zapojili do první diskuze. Diskuze byla zahájena krátkým představením členů naši skupiny a poté jsme s přítomnými mladými křesťany diskutovali o základních charakteristikách muslimské komunity v ČR a aktuálních otázkách spojených s českou muslimskou komunitou. Diskuze trvala zhruba 90 minut a byla přerušena krátkou přestávkou a následným obědem.
Oběd byl velmi chutný a naši hostitelé nám věnovali nadstandardní pozornost a bylo vidět, že jim velmi záleží na tom, abychom se cítili mezi desítkami mladých křesťanů co nejpříjemněji.

Po vydatném obědu a přestávce byla po 14 hodině zahájená další diskuze. Tato diskuze byla koncipovaná jako fórum na kterém se nás jednotliví křesťané ptali na otázky a témata, která je zajímala. Diskuze proběhla v přátelské atmosféře a mladí křesťané byli velice pozornými diskutujícími a ukázali, že jejich znalosti o islámu a muslimech se za dobu pobytu na celé akci velice zvětšila.

Po 16 hodině byla naše návštěva ukončena přátelským rozloučením a naše mala skupina se vydala na zpáteční cestu. Naše účast na celé akci nám umožnila nejen poznat názory mladé křesťanské generace z Portugalska, Německa a České republiky, ale také jsme se dověděli spoustu zajímavých informací a navázali nová přátelství. Toto setkáni nám opět potvrdilo význam důležitosti mezi-náboženského setkáváni mezi obyčejnými věřícími jednotlivých náboženství.