Pozvánka na diskusi : „Pozice islámu v ČR a budoucí vývoj“

Společnost česko-arabská (pobočka Brno) za podpory „Nadace Anny Lindh“ pořádá besedu „Pozice islámu v ČR a budoucí vývoj“.

Beseda se koná 29 října 2009 v 17:00 hodin v Posluchárně Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Veveří 28, Posluchárna L32.
 
S přítomnými budou diskutovat:
 Doc. Dušan Lužný (Ústav religionistiky FFMU Brno)
Dr. Daniel Topinka (Univerzita Palackého Olomouc)
Ing. Muneeb Alrawi (Předseda Ústředí muslimských obcí v ČR, předseda Islámské nadace v Brně)
Ing. Stanislav Javora (dlouhodobě působící expert v Libyi a místopředseda SČA pro arabské země)
 
Diskusi bude moderovat Ing. Rostislav Tesař (předseda brněnské pobočky společnosti česko-arabské)